bizim bir “hakkımızda” var – İşte olan

bizim bir “hakkımızda” var

“isteOlan.com, iş, okul, yol, otobüs (vb.) veya herhangi bir mekanda yaşadığınız olayları, durumları ve anıları ifade özgürlüğü çerçevesinde paylaşabileceğiniz bir platformdur.”

Paylaşılan her bir cümle yazan yazara aittir.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ NEDİR?

İfade özgürlüğü, bireylerin düşünce ve görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını ifade eder. İfade özgürlüğü, demokratik toplumların temel bir özelliğidir ve genellikle anayasalar veya yasalar tarafından koruma altına alınır. İfade özgürlüğü, insanların düşüncelerini, fikirlerini, inançlarını ve duygularını ifade etme hakkını içerir, bu da yazılı veya sözlü olarak, sanatsal ifade araçlarıyla veya diğer yollarla olabilir.

Ancak, ifade özgürlüğü de bazı sınırlamalara tabi olabilir. Özellikle ifade özgürlüğü ile diğer temel haklar ve toplumun güvenliği arasında bir denge bulunması gerekebilir. İfade özgürlüğü, şiddeti teşvik etmek veya kişisel saldırılar içermek gibi suçlara yol açan ifadeleri içermez. Her ülkenin ifade özgürlüğüne yönelik farklı yasal ve kültürel yaklaşımları vardır.

İfade özgürlüğü, demokratik toplumlarda halkın farklı görüşleri ifade etmesine, eleştiri yapmasına ve çeşitli konularda açık bir şekilde tartışmasına olanak tanır. Bu, demokratik süreçlerin ve toplumun gelişiminin önemli bir parçasıdır.

is(Ş)teolan.com sitesinde yaşadığımız olay, anı, durum vb. yaşanmışları yazıyoruz.

herkes yazdığından sorumludur.